www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Lội Tuyết T́m Lại Mùa Xuân

Hai Lúa (HD 68-75)


     Vivre d' abord, philosopher ensuite (Dĩ th
c vi tiên )

     Mùa hè năm 1988, "Mít
ướt" Tho chân ướt chân ráo đến min Đt Ha Hoa Kỳ lúc đă quá tui tam thp nhi lp t rt lâu. Lúc Mít nhà ta đi d thánh l ngày ch nht, my bà "Mít khô" chân cng đă khô ráo ḍm ḍm cái qun tây quăn như ḷ xo ca hn ri tm tm cười phán mt câu ma mai:
     - Nh́n lăo Hai nh
p này cũng có v con nhà có ăn hc đây! Ln tui ri mà nhà ca chng có bng cp đa v cũng không th́ ch có nước vào... Ḍng Kín mà làm ông thày già ch ngoài đi làm sao mà kiếm được v.
     H
c t́nh nói ln tiếng cho Tho nghe được làm anh nut gin nh thm: "Quân t mun tr thù ráng ch mười năm sau vn chưa quá mun."
     Sau đúng ch
ưa đy mt tun t ngày đến Hoa Kỳ,Tho đă hi chú rut anh đi t́m đt cho anh đi cày ngay. Hôm đi nhn công vic maintenance worker, tiếng An Nam gi là thng loong toong đng vic ǵ làm vic đó, Tho đă may mn được nhn vào làm vic ngay. Bà xếp hi Tho bên Vit Nam đă tng làm nhng công vic ǵ th́ Tho đă nhanh nhu tr li:
     - Tôi đă làm đ
th ngh. T ngh đ̣i hi phi có college degree ln license ca B Giáo Dc như làm thày giáo tháo giày cho trường trung hc cho đến ngh không cn skill ch cn sc khe và s cn cù siêng năng như ngh nông gia.
     Bà x
ếp mng r tiếp tc nói vn tt:
     - Nh
ư vy là là you s bt đu ngay công vic người th làm vườn ngay trong ngày mai được ri.
     Ngay ngày hôm đó bà x
ếp đă dn Tho xung ware house ch cho hn nhng đ ngh đ làm vườn như xe "ci tiến" (ngôn ng ca Mít "đng chí" mà trong min Nam VN gi là xe cút kít) cuc, leng, cào... Bà c̣n hi Tho rng anh đă tng đng vào my món ăn chơi này ln nào chưa. Tho cười cười tr li:
     - M
y cái đ ngh này tui tng s dng rt thành tho mi ngày lúc tù Cng sn bên Vit Nam nên bà đng lo tui không có kinh nghim. Chc chn tui s đào đt khe hơn bên Vit Nam v́ bên đó ti Công an CS b đói tui nhưng tui vn phi đào đt trng cây "free" mi ngày. C̣n bên đây bà tr tin cho tui mua đ ăn no đ nên chc chn tui s cày gii hơn.
     Lúc vác cu
c leng ra vườn cho bà xếp "th tay ngh", Tho va đi va lm bm hai câu thơ vui:
     Chàng tui tr vn ḍng hào kit,
     X
ếp bút nghiên theo vic... cuc leng...
     Last name c
a Tho là Nguyn. Nhưng có th do t tiên hn có lai... Tàu chút đnh sau mt ngàn năm đt nước An Nam b đô h bi gic Tàu, hn đang mang theo trong người chút đnh ḍng máu ca Mc... T. Do mang "Mc cm" là thng cu li bt đc dĩ nên hn c tránh né không mun gi liên lc vi cô bn rt thân t bên tri t nn Galang.
     Cho đ
ến mùa thu năm đó, t Cali cô bn cũ cũng t́m ra s phone ca hn. Cô nàng "h hi phn khi" khoe nàng đă sp hoàn tt semester đu tiên ti community college. Nàng vn vă hi hn đang hc nhng courses ǵ. Hn tr li kiu cà rn là hc măi vn chưa xong cái cour... gái Cali. Và cui cùng hn bun ru thú tht là không... tht nghip nhưng v́ bn rn chuyn cơm áo nên vn b.... tht hc mù ch t lúc đt chân đến x C Hoa.
     Cô b
n ca Tho rt ngc nhiên hi anh dn dp:
     - Anh đâu ph
i là người "tht hc" v́ kh năng viết lách tiếng Ăng Lê ca anh gii hơn em rt nhiu mà! Lúc anh c̣n sng bên tri t nn Galang, anh đă tng ngi đc nguyên c nhng bài thơ rt dài bng tiếng Pháp hoc tiếng Anh ri sau đó gii thích cn k tng câu cho em nghe bng tiếng Vit mà! Anh cũng đă tng ngi viết xung mt hơi c trăm Idioms (thành ng tc ng ca Anh ng) và c̣n ch tường tn cho em cách s dng tng câu mt mà! Hăy nói cho em biết s tht hin nay anh đang làm công vic ǵ? Có vt v lm không?
     Th
o li tiếp tc tr li quanh co kiu cà tng:
     -Lúc tr
i khô ráo "moa" là Binh Nh́. Tri không mưa "moa" là Hạ Sĩ. Tri nóng nc làm Trung Sĩ. Hin nay tri sp lnh nên "moa" va được gn lon Thượng Sĩ già.
     Cô b
n tt lành không hiu hn đang nói cái quái ǵ nên bt đu xung nước "năn n" hn:
     - Honey! Please tell me the true! What is your current job now?
     H
n đành bun ru nói hết s tht cho "n" nghe:
     - Anh đang là m
t "nông gia xut sc" trong mt nhà hưu dưỡng rt ln. Lương căn bn 4 đô la rưỡi mt gi. Tr thuế c̣n gn 3 đô la mt gi. Ngày làm tám tiếng. Công vic rt vt v cc nhc. Tri khô ráo làm anh Binh Nh́ lái xe truck vào my nông tri ht phân súc vt v đ bón cây. Tri không mưa làm H Sĩ h th xung my cái h nhân to dùng máy bơm hút sch nước ra. Sau đó đi cho bùn dưới đáy h tht khô s gom li trn vi phân súc vt ri đem đi bón cây. Sau nhng ngày tri mưa nhiu làm c mc tht nhanh, lúc đó anh s làm anh Trung Sĩ tàn tàn đy xe ct c lên các sườn đi va ct c va hát nghêu ngao: "quê anh min Trung du, vượt biên thích... đi cày". Hôm nay đang là cui mùa thu tri bt đu lnh, cây c đang đi sang màu đ và vàng nh́n rt... romantic. Anh không c̣n vic đ làm bên ngoài na nên anh mi được gn lon Thượng Sĩ già và được "bit phái" vào làm vic bên trong các building ln. C tun nay mi ngày anh phi "thượng" tọng teng trên my cái ca s thay ca lưới bng ca kiếng đ chun b đón mt mùa đông lnh lo sp đến.
     Khi Th
o va dt li, cô bn tt bng đă nghn ngào nói vi Tho:
     - Hay là anh d
n sang min Cali nng m này đi! Em s chuyn t hc full time thành hc part time. Ri s đi t́m vic làm full time đ lo cho anh đi hc full time trước. Khi nào anh hc xong có vic làm em s đi hc full time sau.
     Tho cm đng a nước mt trước tm chân t́nh tht đáng quí ca nàng.
Tuy nhiên anh vn c t́nh chc cho nàng ni gin bng nhng câu gii thích tht... chua chát:
     - C
ng đng Vit Nam t nn bên Hoa Kỳ đang trong t́nh trng "âm thnh dương suy" v́ ńnh ông đc thân quá đông mà ńnh bà quá hiếm hoi. Em có biết là em đang "li ngược ḍng lch s" hay không? Thôi th́ c coi như chuyn quen biết ca chúng ta "chưa tng bao gi xy ra". Em c yên tâm lo hc hành cho xong chương tŕnh Medical Lab Technician. Ri sau đó lên xe hoa v nhà chng cho xong mt đi t nn... lnh lùng sương rơi héo ht. Và nếu có th được th́ chúng ta đành phi chp nhn cùng đng ca câu "thôi là hết anh đi đường anh" k t ngày hôm nay!
     Không ng
cô bn vàng ca Tho đă không ni gin mà li chm răi nói vi hn:
     - Anh không ph
i là đàn bà nên anh đâu có hiu ni đàn bà. Đành rng ph n Vit Nam x này đang rt "có giá". Nhưng làm thân con gái em ch có "mt thi đ yêu và mt thi đ... ế" thôi! (cô nàng nhái theo ngôn ng ta đ cun tiu thuyết lng danh "Mt Thi Đ Yêu Và Mt Thi Đ Chết" (Eine Zeith Zeleben Und Eine Zeith Sterben) ca nhà văn người Đc Eric Marie Remarque mà Tho đă tng ngi k tóm tt ni dung cho nàng nghe lúc c̣n bên tri t nn Galang). Hơn na anh và em đâu có c̣n tr trung ǵ. Bước chân b quê hương ra đi sng cnh năm người mười x mun t́m mt người bn đi có background tt lành không phi là chuyn d dàng.
     Theo th
ng kê ca US Statistic th́ đàn bà con gái x này:
     * D
ưới 18 tui là hàng mu đng r vào ko s b " t".
     *T
18 đến 25 là hàng mi v 0% off.
     *T
25 đến 30 là hàng hơi cũ 25% off.
     *T
30 đến 35 là hàng tn kho 50% off. Em và anh đang đ tui này.
     *T
35 đến 40 là hàng tn kho quá lâu 75% off.
     *Trên 40 tu
i là hàng "t thin" Saint Vincent De Paul nên... everything is... free!
     - Anh n
ḷng nào nh́n thy em "tng bước tng bước thm" tr thành hàng Saint Vincent De Paul hay sao?
     H
n không có đ can đm nghe nàng khóc nên nói di nàng hn đă quá chán nn đi sng xô b cái x s lnh lo này nên ch đi có th green card xong là s đi sang Phi Châu đ... truyn giáo. Nàng năn n Tho sang Cali cho nàng gp đ giáp mt nói li t bit cui cùng trước khi vĩnh vin chia ly.
     H
ơn hai mươi năm sau nàng vn c̣n sng đi đc thân và vn c̣n rt xinh đp sau khi Tho biến mt khi cuc đi nàng!
     Có m
t điu làm cho Tho rt đau ḷng là qua nhng người quen k li th́ hàng đêm nàng vn âm thm cu nguyn cám ơn Chúa đă cho Tho thoát khi cuc đi tù ti bên Vit Nam và xin Chúa quan pḥng cho Tho s luôn vng bước trong đi... tu.(sick!) Hn rt bun khi biết được chuyn đau ḷng này. Nhưng Tho không có đ can đm email hoc gi phone cho nàng đ nói lên hai câu "cám ơn" và "t li" mà anh ch "âm thm" lén lút... v viết mt bài thơ rt "mùi" đ nh đến nàng. Bài thơ con cóc đó như vy:
     T mùa thu Galang:
     Thu nào trên đ
o Galang,
     Sóng vai sánh b
ước bên đàng có nhau.
     M
ến nhau giây phút ban đu,
     Th
ương sao nhng lúc qua cu gió bay.
     Ngh
n ngào giây phút chia tay,
     Bataan h
n gp sum vy đoàn viên.
     Đ
t Phi phong cnh thn tiên,
     Núi xanh su
i biếc bin yên ru đi.
     Thu sang ta ph
i xa người
     Cali h
n gp bùi ngùi chia ly.
     Nát ḷng k người đi,
     Bataan em đi ta Phila ch.

     Cali g
p li như mơ,
     Bơ công ngày tháng mong ch
thiết tha.
     R
i mùa thu y trôi qua,
    
Ước nguyn thu trước bay xa cao vi.
     Hơn hai mươi mùa lá rơi,
     Ḷng ta khép kín không li th than.

     Thu
ơi duyên kiếp l làng,
     T́nh sâu muôn ki
ếp c̣n mang trong ḷng.
     ...............................................................
     Cuc đi t nn CS ca Tho tưởng c s măi măi ln qun trong mt ch "T" ô trc hết tù ti (CS) tiếp theo ti tính t́nh tang trong tri thu thanh thoát.
     Cho đ
ến mt ngày mùa đông năm 1989, Tho b mt bà người bn x làm mt chuyn ta như "tt nguyên mt ca nước lnh vào mt" thng trí thc lưu vong khiến hn tnh gic mơ... tu đ "li tuyết đi t́m li mùa xuân" trong la tui hi... thu.
     Hôm đó ngoài tri đang đ tuyết rt nhiu ti 7, 8 inches.
Tho được bà xếp mi đi v giao cho công vic làm trong ngày là lau chùi và sơn phết li các bath room trong building. Mt công vic mà sau này, khi đă có job chuyên môn, lúc k li chng đường đi gian truân cho các con nghe, Tho hay nói đùa vi các con là: "trước khi được làm Specialist 3 ch huy ti mũi lơ, b đă tng phi làm công vic 'chùi đít cho dân mũi lơ' b ti nó chà đp đau đn lm nên các con phi c gng mà hc."
     Tr
ước khi bt đu công vic bà boss dn Tho không được treo áo coat ln xn mà ch được phép treo ch treo áo trong bath room thôi.
     Đ
ến trưa trước lúc lên pḥng lunch đ ăn, Tho đă mc áo lnh vào đ ra xe cào tuyết cho sch v́ tuyết đă ngng rơi. Sau khi ăn trưa xong, lúc tr li làm công vic ca mt anh th sơn bt đc dĩ, Tho đă b quên chiếc áo lnh đang khoác trên chiếc ghế ch anh ngi.
     Cho đ
ến 5 gi chiu khi chun b lái xe ra v Tho mi sc nh ra cái áo lnh vn c̣n b quên trong pḥng lunch room.
     Th
o lng thng tr li pḥng ăn đ t́m áo th́ thy cái áo lnh ca anh đă b ai đó quăng nm lăn lóc trên đường đi cho ông đi qua bà đi li dm lên cho... vui. Anh rt tc gin vi hi mt bà bếp ai là người đă n quăng cái áo coat ca anh ra đường đi. Ch tr li đó chính là bà xếp đă phân công vic làm cho Tho lúc sáng. Sau khi nghe ch tr li, Tho đă nhăn mt đi ti pḥng ct đ ngh làm vic mi ngày ca anh ngay lp tc. Anh đă nhanh chóng gom góp tt c đ ngh dùng đ đào đt, chùi kiếng và sơn nhà vào chiếc xe "ci tiến" cút kít. Vi khuôn mt gin d, anh đă đy thng chiếc xe xung pḥng bà xếp và gơ ca pḥng ca bà.
     Th
o đă nói rt nhanh cùng bà xếp:
     - Hôm nay là ngày làm vi
c cui cùng ca tui. Qua New Year tui s bt đu đi hc full time nên không th tiếp tc làm vic cho bà được na.
     Bà x
ếp đă yêu cu anh cùng bà xung ware house đ xếp ngay ngn tt c đ ngh vào cho đúng nơi đúng ch.
     Sau khi đă r
a sch và chùi khô xong tt c các "đ ngh", Tho đă đt tt c gn vào mt ch dưới đt và "kính cn" bái ly chúng ba ly đ "t t trong đêm" trước khi đt chúng tr li vào đúng nơi đúng ch trong kho.
     Bà x
ếp đă trn mt hi Tho:
     - Are you crazy boy?
     Anh đă t
tn chm răi nói nhng li cay đng cui cùng trong giây phút t giă:
     - Tr
ước hết tui xin chơn thành tri ân các bà đă giúp đ tui có vic làm đ sng c̣n trong hơn mt năm qua. Tui phi vái ly các người bn đng hành trung thành này v́ chúng đă gn bó vi tui t trong chn lao tù CS trên quê hương khn kh Vit Nam ca tui qua ti tn bên đây. Đây là đt nước ca cơ hi và t do (the land of opportunites and freedom). Sau hơn mt năm đi làm, tui đă có đ tin đ đi hc nên tui phi chp l "cơ hi" đ đi hc li. Shaloom in Jesus Christ!
     Bà b
u môi t thái đ hoài nghi v́ con cái dân mũi lơ cái thành ph Phila đen thui lon xà ngu này b hc t lúc chưa tt nghip xong trung hc mà thng "Gúc" này bày đt nói chuyn "T Thiên" đi hc Đi hc...
     Th
o đă bt tay t giă bà. Lúc n máy xe xong, anh đă gc đu xung vô lăng khóc ngon lành.
     Sau đó anh đă lau n
ước mt và nh thm trong ḷng: "Trường đ tri mă lc, lao tù CS và sóng gió bin Đông không vùi gip được anh th́ anh s không chết đâu Kim Cúc ơi!"
     Và anh đă đ
p ga cho chiếc xe ri Dominican House. Trong ḷng Tho hơi lo lng không biết Jeff, ch nhà hàng Pháp, có cho anh chuyn job part time thành full time không. Mc dù hơi lo nhưng anh vn rt t tin v́ anh Mo gc Tây này vn quí Tho và đang rt cn thng bi bàn An Nam Mít biết tiếng Tây đ tiếp đám thc khách nói tiếng M đ ca anh.
     Th
o tăng tc đ khi xe bt đu r vào xa l 309 và va lái xe anh va hát nghêu ngao "Que sera sera!" va t mm cười ngâm nga:
     Chàng tui tr vn ḍng hào kit,
     Qu
ng cuc leng theo vic bút nghiên...
     T
nhiên trong ḷng anh bng xao xuyến nh đến Kim Cúc tht nhiu. Anh d đnh khi v đến nhà s gi phone báo tin vui cho nàng anh đă tuân theo "lnh bà" đ đi hc full time. Trong ḷng anh cũng hơi băn khoăn lo lo v́ c hơn mt năm ri anh c t́nh ct liên lc vi nàng nên không biết "elle" có c̣n sng đa ch cũ không. Đúng như Tho đă tiên đoán, anh đă b rơi vào hoàn cnh ging ht như Emmanuel Kant, triết gia sng theo li sng khc k, mà anh vn khâm phc và ngưỡng m như mt thn tượng. Emmanuel sng đi đc thân khc kh và mt hôm cht ny ra tư tưởng mun liên lc vi người bn gái cũ th́ cô ta đă lp gia đ́nh t... 17 năm v trước ri. Sau khi dn ra khi nhà người chú rut, Tho đă dn ḍ my cô em h là nếu ch Kim Cúc có gi phone t́m anh th́ làm ơn nói dùm là anh đă đi sang Phi Châu truyn giáo ri. Sau nhiu ln liên lc không được, Kim Cúc cũng đă b Cali đi tiu bang khác và bà ch nhà cũ ca nàng đă nói vi Tho là bà hoàn toàn không biết nàng đang sng đâu.
     Cuc đi lưu vong ca Tho vn c lng l trôi.
Anh đă lp gia đ́nh và có được hai cô con gái mang tên ca hai người công chúa yêu nước trong lch s Vit Nam. Thnh thong Tho hay ch hai cô công chúa thăm li nơi anh đă tng ngi khóc trên tay lái xe trong gi phút lch s "quyết chí li tuyết đi t́m li mùa xuân" đ các con anh noi gương cha s c gng hc hành chăm ch hơn. Nhà hưu dưỡng nay đă có ch mi. Cái bng Dominican House không c̣n na và được thay thế bng tên mi là Temple University - Art School. Nhng cây phong (maple) do chính tay Tho trng sau gn mt phn tư thế k nay đă mc lên cao to vi gc cây to mt người ôm không xu và vươn lên sng sng gia tri như mt cây c th.
     Th
o luôn nhn mnh vi các con là anh ti min Đt Ha này vi "only two white hands" (ch có hai bàn tay trng). Và bt đu làm li cuc đi t con s âm. Gi là con s âm v́ bước chân đến Hoa Kỳ là anh phi cm đu đi cày ngay đ gi tin v VN tr nhng món n nn chng cht sau sut "chín năm chng.... xung đi t́m t do". Nhưng anh vn c gng nut ti nhc đng cay đ vươn lên. Anh cũng gii thích vi các con rng cuc chiến tranh Vit Nam đă làm cho la tui sinh vào thp niên 50 ca thế k 20 như Tho hu như hoàn toàn không c̣n tui xuân. Trước lúc chiến tranh kết thúc th́ b nếm mùi bom rơi đn n. Sau khi chiến tranh kết thúc th́ b nếm mùi đói khát tù đày qua s tr thù ca nhng người "chiến thng". Ri khi qua đến x người va phi vt v đi cày đ nuôi thân và nuôi nhng người c̣n kt li bên quê nhà, va phi chu đng s khinh b ca dân bn x, nhưng rt nhiu người vn thành công trong quá tŕnh "đi t́m li mùa xuân đă mt".
     Th
o ch cây phong do chính tay anh trng vào 26 năm v trước và nhn mnh vi các con là mc dù anh đă phi chu đng quá nhiu đng cay ti nhc đến ni phi mt c tui thanh xuân (anh tránh không dùng ch... "người yêu") nhưng anh luôn đng vng như cây phong gia tri đang trơ gan cùng tuế nguyt, nên các con phi luôn noi gương cha mà c gng hc hành cho đến nơi đến chn...
     Chi
u hôm qua trong lúc thi tiết vn c̣n lnh dưới 50 đ F th́ trong ḷng Tho bng cm thy m áp hơn khi anh được con gái đu ḷng gi vào s báo cho anh biết mt tin rt vui. Cháu báo vn tt cho Tho biết Drexel University đă approve đơn xin hc ca cháu. Tho băn khoăn lo lng hi con là hc phí ca Drexel đt lm liu con có tr ni student loan sau này không. Cháu vui mng nói cùng Tho là con s đi xe la lên s ca B cho B ngc nhiên... about good news. Lúc công chúa ln lên ti State Building, Tho đă ri lu ba khoác cái áo lnh (không c̣n dính nước sơn và chưa b xếp quăng ra đường đi v́ Tho đang là ph tá ca xếp mà) đ gp con. Anh mng rt nước mt .Hc phí ca Drexel không r v́ giá rt cao đến... 44 ngàn đô la mt năm nhưng cháu được Liên Bang và nhà trường tr giúp 26 ngàn đô la. S c̣n li là 18 ngàn phi tr đ trong năm nay thôi. Năm ti s ch c̣n mt na v́ không c̣n phi theo giá tin hc out of state na. Tho vui mng ch lên hàng ch khc trên vách ca bên phi ca State Building: KNOWLEDGE IS POWER. Và bên trái là hàng ch RIGHT MAKES MIGHT. Ri anh gt gù nói đùa vi con gái:
     - Th
ng cha viết hai câu này tiếng Ăng Lê ca hn... dt hơn Ba v́ phi viết cho rơ hơn là KNOWLEDGE IS POWER AND IGNORANCE IS DEATH (kiến thc là sc mnh vn năng c̣n ngu dt đng nghĩa vi s chết). Bi vy con phi c gng hc ko có ngày phi đi... ht ct ḅ như Ba lúc Ba mi ti Hoa Kỳ.

Hai Lúa (HD 68-75)
NJ USA April 2, 2014Về lại mục lục của trang VĂN
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved