www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details
Van

•   Vi Nhỏ Về Nh Văn Nhất Linh - Thầy Huỳnh Thanh Long
•   Đm Thu - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Tản Mạn Về Hồ Xun Hương - Thầy Huỳnh Thanh Long
•   Một Cht Tm Tnh - Thầy Huỳnh Thanh Long
•   Tnh Muộn - Ngọc Ánh (HD 68-75)
•   Những Thng Ngy Buồn Hiu - Nh Văn Song Thao
•   Những Cy Cầu Trong Ước Mơ - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Bi Thơ Tnh Bất Chợt - Thầy V Kỳ Điền
•   Thầy Gio... Hư - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Khen Vợ" - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Hoa Nhn Sinh - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Đm Cưới Lịch Sử - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Nm Ruột Nghĩa Tnh - Ngọc Ánh (HD 68-75)
•   Đm Di Hội Ngộ - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Mừng Tn Nin 2017 - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Nổi Nhớ Thng 5 - Ngọc Ánh (HD 68-75)
•   Hội Ngộ Hong Diệu 2016 - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Con Đỉa Hai Vi - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Ca Khc v Kỷ Niệm - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Ṃt Thuở Dại Khờ - Ngọc Ánh (HD 68-75)
•   Đương Kh Cng - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Khi Thuốc Cả - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Tu Mau Kẻo Trễ - N. N. Thạch (HD 68-75)
•   "Cn Một Cht G Để Nhớ" - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Tha Thứ - Thầy Ng Trọng Bnh
•   Mu Thời Gian - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Kịch Bản "5" - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Chu Văn An V Ti - Thầy V Tấn Phước
•   Một Thong Cộng Đồng - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Chờ Cho Trăng Lặn - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Chn Dung " Mẹ " - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Ỷ Lan Hong Thi Hậu - Vĩnh Trường V Trung Tn (HD 63-64)
•   Cha Lun Nhậm Lời... - Du Mỹ Ngọc (HD 57-60)
•   " Xun Tha Hương " - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Cảnh tr tm hồn L Phạm L... - Lm Hảo Dũng
•   C Những Cơn Sng - Thầy V Tấn Phước
•   Người Thầy Khng Dm Đứng Lớp - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   ng Gi Noell C Thật - Ngọc Ánh (HD 68-75)
•   Tản Mạn Về L Cờ - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Thầy Lượng V Những Bước Chn Chim - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Đ Nt Cng Thm... Nt! - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Sống Đến Cuối Đời Như Một Nh Văn - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Gn Giữ Qu Khứ Của Cải Lương - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Bi Khng Tn Số 4 - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Hương Cỏ - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Độc Đắc C Cặp!!! - Thầy Ng Trọng Bnh
•   Bnh Dương, Một Ngy Ti Ngộ - Thầy V Tấn Phước
•   "Bốn NGU, Tm KHỔ" - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Chết Cả Cuộc Đời - Hai La (HD 68-75)
•   Lội Tuyết Tm Lại Ma Xun - Hai La (HD 68-75)
•   Tị Nạn Nước Mnh - Thầy Ng Trọng Bnh
•   m Dương - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Đon Kết - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   ng Bảy Thợ Rn - Thầy V Tấn Phước
•   Khi Ngựa Sa Tuyệt Lộ - Nguyễn Ngọc Thạch (HD 68-75)
•   Ta Với Mnh - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   nh Mắt Ma Xun - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Cu Đối "Đu... Ci Điền" - Nguyễn Ngọc Thạch (HD 68-75)
•   Tết Sớm - Nguyễn Thnh Khnh (HD 66-73)
•   Rong Chơi Thanh Thản - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Ba C Học Tr - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Có Chút Nắng Mùa Đng - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Chuyện Kể Trn Biển Đm - Thầy V Tấn Phước
•   Paris Ma Nhớ - Thầy Ng Trọng Bnh
•   Bẩy Ngy Phiu Lng - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Bn Kia Ni - Thầy V Tấn Phước
•   Ngy Nay Thn i - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Một Cht Tm Tnh - II - Thầy Huỳnh Thanh Long
•   Ht hay, Hay ht - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Một Cht Tm Tnh - Thầy Huỳnh Thanh Long
•   Lạy Mẹ Con Đi! - NHL (HD 68-75)
•   Chn tnh - Thu Hương (HD 68-75)
•   Tìm Chút Nắng Xun - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Nhớ Qu Hương, nhưng sợ mi trường:... - Thầy Vũ Ngọc Phan
•   Đi Lời Cảm Tạ - LMH
•   Ngăn K Ức - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Bng Nguyệt Lng Sng - Thầy V Tấn Phước
•   Nỗi Xt Xa Ring - Nguyn Anh
•   Thng Năm Hẹn H - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Thầy Gi, Con Ht Trẻ - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Mt Lẳng Hoa Gởi Tặng Cc Người - Thầy Nguyễn Văn Tng
•   Con Thuyền Khng Đến - Người Hai La New Jersey
•   Ngy Vui Qua Mau - Thu Hương (HD 68-75)
•   Hồn Thing Hong Diệu - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Trại Gia Binh - Kim Diệu
•   Bếp Lạnh - Thầy V Tấn Phước
•   Gia Đnh Hong Diệu - Hồng Nhan (HD 68-75)
•   Bạn v Của Cải - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Phương Nam: nh Sao nơi cuối Trời (Final) - Ty Đ Lm Ti Thạnh
•   Phương Nam: nh Sao nơi cuối Trời (Phần 4) - Ty Đ Lm Ti Thạnh
•   Phương Nam: nh Sao nơi cuối Trời (Phần 3) - Ty Đ Lm Ti Thạnh
•   Phương Nam: nh Sao nơi cuối Trời (Phần 2) - Ty Đ Lm Ti Thạnh
•   Phương Nam: nh Sao nơi cuối Trời (Phần 1) - Ty Đ Lm Ti Thạnh
•   Đời Học Sinh - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Thng Tư Lại Về - Kim Diệu
•   Bạc Liu Những Ngy Chờ Đợi - Thầy V Tấn Phước
•   Truyện V Chuyện - Thầy Ng Trọng Bnh
•   Dinh T - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   C Một Ngy Kỷ Niệm Như Thế - Kim Diệu
•   Bc Năm Hớt Tc - Thầy V Tấn Phước
•   Gi trị dinh dưỡng của Rong Biển v Rau M - Nguyễn Hồng Phc
•   Ti Ht Nh Thờ - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Bạch Hổ - Thầy Ng Trọng Bnh
•   Tết Nhm Thn Trn Qu Hương - Nguyễn Hồng Phc
•   Vượt Bin - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Tết Đậm Đ - Hương Xưa (HD 68-75)
•   Cu Hỏi Kiếp Người - Thầy V Tấn Phước
•   Thu Hương vs. Thu Hương - Thu Hương (HD 68-75)
•   Người Đẹp Sinh Vin - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Một Ngy Cuối Năm... - Nguyễn Hồng Phc
•   Xem Dung Nhan ấy by giờ ra sao, - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Phiếm Luận - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Con Ch Đi Lạc - Thầy V Tấn Phước
•   Gio Dục Con Ci Qua 2 Thế Hệ - Nguyễn Hồng Phc
•   Ti l Y T - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Ru Phong Mấy Lớp - Thầy V Tấn Phước
•   Dọn Nh - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Hiền Th L Thị Đnh, một gio chức tận tụy - Thầy Vũ Ngọc Phan
•   Tm Về Dấu Chn Xưa - Nguyễn Ngọc Thạch
•   Thơ Viết Dưới Bn - Lm Hảo Khi
•   Tnh Trong Ly Loạn (1947-1949) - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Bẫy Tnh - Lạc Long Huỳnh Quốc Ph
•   Tm Trạng Việt Kiều - Nguyễn Hồng Phc
•   Người Thầy Cũ - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Nước Thing - Thầy Ng Trọng Bnh
•   Cu Chuyện Ngy Xưa - Thầy V Tấn Phước
•   H Nội Yu Dấu (1945-1946) - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Cu C Xứ Lạnh - Thầy V Tấn Phước
•   Yu Chỉ Một Lần - Thầy Ng Trọng Bnh
•   Nh Ti - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Khoảng Chiều Trong Ta - Thầy Nguyễn Tư Thiếp
•   C Mau Ly Rượu Gi Từ - Thầy V Tấn Phước
•   Những ngy Thơ Ấu (1939-1945) - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Nếu Ti Đi Mỹ... - Kim Diệu
•   Thảo mộc trong cổ văn Việt Nam - Thầy V Tấn Phước
•   Những ngy... đen tối - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Con Đường Phải Đi - Thầy V Tấn Phước
•   Tennis v Ti - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Chuyện Người Ba Miền - Lạc Long Huỳnh Quốc Ph
•   Th Đi Chợ Trời - Thầy Nguyễn Ngọc Đường
•   Chuyện Ba Ngải - Lạc Long Huỳnh Quốc Ph
•   C Một Ngy Để Nhắc - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Tản Mạn Tuổi Gi - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Một Cht Kỷ Niệm Về Đại Hội - Như Bằng Trịnh (HD 68-75)
•   Kh Qun - Thu Hương, Hng Kiệt, Lệ Ton
•   Gnh Nặng Cuộc Đời - Nguyễn Thị Tuyết
•   Chuyện Hội H - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Cht Tnh Hong Diu - Thu Hương (HD 68-75)
•   Thin Đng Của Quỷ - Lạc Long Huỳnh Quốc Ph
•   Mất Dấu Kiệt Ln - Hồ Quốc Lực
•   Phan Rang, Nỗi Hờn Di Tản - Lạc Long Huỳnh Quốc Ph
•   Một Thế Kỷ Văn Học Quốc Ngữ - Thầy Nguyễn Văn Sm
•   Hnh Bng Đẹp V Thn Thương - Thầy Vũ Ngọc Phan
•   Cy Sầu Ring Vườn Cũ - Thầy V Tấn Phước
•   Cuối Năm Ln Phố - Hồ Quốc Lực
•   Về Những Người Lm Thơ Ti Từng Biết - Lm Hảo Khi
•   Trăn Trở Ngy Về Hưu - Nguyễn Hồng Phc
•   Chuyện Ch v Rắn - Nguyễn Thị Tuyết
•   Nhn Quả - Nguyễn Thị Tuyết
•   Xun Họp Mặt - Thu Hương (HD 68-75)
•   Tết Qu Nh - Ngọc nh (HD 68-75)
•   Oshin Ngy Tết - Nguyễn Thị Tuyết
•   Tết Nhớ Qu - Nguyễn Thị Tuyết
•   Pho Tết v Bầu Cua C Cọp - Nguyễn Thị Tuyết
•   Đ̣u Nành Siu Thực Phẩm - Nguyễn Hồng Phc
•   Chuyện Ngy Tết... - Nguyễn Thị Tuyết
•   Phượng Vỹ Năm Xưa... - Trần Thu Hương
•   K Ức về Cha ti... - Nguyễn Hồng Phc - Nguyễn Thị Tuyết
•   Chiếc Xe Đạp Ngy Xưa Ấy - Nguyễn Thị Tuyết
•   K Ức về Taberd Si gn... - Nguyễn Hồng Phc
•   Một Cht Thong Qua - Nguyễn Hồng Phc
•   Ba Chng Ngự Lm Hạ Giang Nam - Kiệt Phạm
•   Chuyện Du Học - Lạc Long Huỳnh Quốc Ph
•   Về Miệt Vườn - Lạc Long Huỳnh Quốc Ph
•   Hồi Tưởng Lại Tnh Bạn Cũ Hong Diệu - Nguyễn Hồng Phc
•   Ẩm Thực Lục Tỉnh Miền Ty - Nguyễn Hồng Phc
•   Họp Bạn Hong Diệu - Nhm Hong Diệu 68-75
•   Tốt Nghiệp Đại Hoc - Thầy Vũ Ngọc Phan
•   Những Dng Sng Thời Thơ Ấu - Ty Đ Lm Ti Thạnh
•   Một Thời Để Yu - Thầy V Tấn Phước
•   Kể Chuyện Ngy Xưa - Nguyễn Văn Sm
•   Chuyến Du Lịch Của Tư Ếch Wichita, Kansas - Bch Ngọc
•   Hy Vọng Mong Manh - Thuyền Nhn
•   Kỷ Niệm Dấu Yu - TTK
•   Hoi niệm về Sc Trăng nơi chn nhau cắt rốn - Nguyễn Hồng Phc
•   Người Thầy Học Cũ - Ngọc nh
•   C Bạn Thật Th - Hoàng Ngọc ̉n
•   Bố v Ti - Thu Hương
•   Một cht cảm nghĩ về ngi trường Hong Diệu - Nguyễn Hồng Phc
•   Tưởng Nhớ Cng Ơn Thầy C - Ngọc Em v Ngọc Lin
•   Bướm Trắng - Hồ Cng Tử
•   Khng Gian Kỷ Niệm - Lạc Long Huỳnh Quốc Ph
•   Hong Diệu, Sc Trăng, Một Thời Để Nhớ - Lạc Long Huỳnh Quốc Ph
•   Chuyện Người Phi Cng - Lạc Long Huỳnh Quốc Ph
•   Em Cn Nhớ Ma Xun - Thuyền Nhn
•   Về Thầy Trần Phạm Hiếu - Phan Trường n
•   Sc Trăng Qu Ti - Đi Dng Tản Mạn - Ty Đ Lm Ti Thạnh
•   Khung Trời Kỷ niệm - Hoi Nam
•   Năm T Ăn Thịt Chuột - Tm Kế Sch
•   Cnh Thư - Thi Ngọc
•   Đ Hoa Cương - Thầy V Tấn Phước
•   Ba Xuyn Với Những Ngy Thng Đi Dạy - Thầy Nguyễn Văn Tng
•   Chuyện Ba Người C Người Yu Ở Cng Chung Hẻm - Thơ K Lực
•   Chuyến Tu Định Mệnh - Thuyền Nhn
•   Bn Đời Lun C MẸ - Ty Đ Lm Ti Thạnh
•   Thư Gửi Bạn - Thi Ngọc


Turn On Audio - Để Thưởng Thức Bản Nhạc "Cht Qu Cho Qu Hương" <BGSOUND SRC="Music/ChutQuaChoQueHuong.wma" LOOP="infinite">
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved