www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Trân trọng kính giới thiệu thi tập:

“THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM”

Xin vui ḷng liên lạc theo địa chỉ:

Đỗ Thị Minh Giang
5829 S. Oak Dr
Marrero, LA 70072
USA

Email:
minhgdo@hotmail.com

Về lại mục lục của trang Thông Báo
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved