www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

THƯ MỜI HỌP MẶT

CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU BAXUYÊN.

Các bạn thân mến,

Một nhóm cựu học sinh trung học Hoàng Diệu BaXuyên tổ chức một buổi họp mặt thân hữu tại:

-      Địa điểm:  53 Townview  Rd.  Mt. Pritchard 2170.

-      Lúc:          5 giờ chiều.

-      Ngày:       thứ bảy  29-10-2011

Để tiện việc tổ chức mong các bạn liên lạc với các anh chị qua số điện thoại sau:

-Huỳnh tứ Chi: (0430) 132 858

-Trương giám Nam: (0411) 740 515

-Trịnh ngọc thủy: (0409) 306 702   hoặc: 9 786 5471

-Lâm hảo Khôi: 9 753 4927.Về lại mục lục của trang Thông Báo
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved