www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

     Kính chào Thy các anh ch em đng môn,

     Theo thông l hp mt ca Hi AHHD min Bc California vào mi ba tháng đ t chc mng sinh nht cho quư Thy, anh ch em v tham d, chúng tôi trân trng thông báo ngày hp mt ti đây s vào ngày:

Chủ Nhật, 15 tháng 12 năm 2013
Lúc 11 giờ sáng

     Đa đim vn hi trường nơi
cư ng ca Thy Báu:

2960 MacIntyre Dr.
San Jose, CA 95136

     Quư v v tham d nếu ngày sinh trong tháng 9, 10, 11 12 xin vui ḷng thông báo đến email hoangdieubcal@gmail.com đ giúp Ban T Chc tránh sơ
sót trong vic in tên lên banner.
     Xin mi quư Thy, các anh ch em nhín chút th́ gi đến tham d đây cơ hi gp li Thy bn hin. Chúng ḿnh s nhng giây phút vui v bên nhau đ cùng nh li quăng đi hc sinh áo trng.
     Hn gp li các anh ch em vào ngày gi nêu trên,

Ban Chp Hành Hi Ái Hu Hoàng Diu Bc California

Thu Hương
, Hùng Kit, L Toàn, Bch Tuyết Kim PhngVề lại mục lục của trang Thông Báo
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved