www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Kính chào Thầy các anh chị,
Sau một thi gian dài... cúp cua, hôm nay chúng em gi li li mi tham gia bui hp mt vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013 mng sinh nht Thy, các Anh Ch Em đng môn trong các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8 9. Đa đim hp mt như đă thưa trước hi trường i cư ng (trước thăm , sau hp mt vui v):

88 East 6th Street, Unit #301
Pittsburg, CA 94565

(Từ Highway 680, sang Highway 4 – Pittsburg, vào exit 23 quo trái qua Railroad Ave., đi khong 1.5 miles đến nơi bng đ tên "Vidrio community")

Chúng em xin mời Thy các anh ch nhín chút th́ gi ti góp mt nh đng quên góp thêm mt món ăn đc sc cho ba tic Pot Luck ca chúng ḿnh thêm đm đà hương v quê hương Sóc Trăng.

Trân trọng kính mời.

Thu HươngHùng Kiệt - Lệ Toàn - Bạch Tuyết – Kim PhụngVề lại mục lục của trang Thông Báo
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved