www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Hội Cựu Học Sinh Trường Trung Học Hoàng Diệu
- Miền Bắc
California -

Thư Mời

Trân trọng kính mời Quư Thầy các bạn cựu học sinh Trường Trung Học Hoàng DiệuBa Xuyên vui ḷng đến tham dự buổi họp mặt được tổ chức vào lúc :

11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2007
tại Hội Trường nhà Thầy Huỳnh Kim Báu

575 Walzer Way # 103
San Jose
, CA. 95136

 • Freeway map and directions (click on for more details)

Xin Quư Thầy các bạn dành chút th́ giờ đến tham dự đông đảo. Sự hiện diện của Quư Thầy các bạn sẽ niềm vui khích lệ cho Hội Hoàng Diệu chúng ta.


Trân trọng kính mời
Thay mặt Ban Tổ Chức
Hội Cựu Học Sinh Trường Trung Học Hoàng Diệu
Miền Bắc California

Hội Trưởng

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Lâm Tài Thạnh  (408) 417-7021  hoặc  (408) 283-0655
Nguyễn Tứ Lễ  (510) 299-3423  hoặc  (510) 895-0603

Hầu Nguyệt Anh  (408) 921-3626  hoặc  (408) 266-4882
Thái Thị Ngọc Liêng  (408) 736-1806
Phạm Hùng Kiệt  (408) 221-0302

Hoặc Email về:

lucy_thai_2005@yahoo.com
kiet.pham@hitachigst.com


Về lại mục lục của trang Thông Báo
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved