www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Hội Cựu Học Sinh Trường Trung Học Hoàng Diệu
- Miền Nam
California -


Thư Mời


Trân trọng kính mời quư thầy cô và các bạn cựu học sinh Trung Học Hoàng-Diệu Ba Xuyên vui ḷng đến dự buổi họp mặt Hè được tổ chức vào lúc:


11: 00 AM Chúa Nhật 05-25-2008 tại nhà hàng

Emerald Bay
5015 W. Edinger Ave. Suite V
Santa Ana, CA 92704

(714) 775-5161

 • Emerald Bay Freeway Map

 • Emerald Bay Street Map


Nhận được thơ mời xin vui ḷng đến tham dự.  Sư hiện diện đông đủ của quư vị là sự khích lệ lớn lao cho hội.


Thay mặt ban tổ chức.
Trân trọng kính mời.

Chung Văn Chương


Mọi chi tiết xin liên lạc:

Chương     (714) 971-6220
                (714) 277-7065
Long         (714) 557-0724
Hiệp         (619) 358-5219
Cảnh        (713) 464-4125
Phong       (215) 808-7934
Thạnh       (408) 417-1082
                (408) 283-0655Về lại mục lục của trang Thông Báo
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved