www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

THƯ MỜI HỌP MẶT
CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU BA XUYÊN

Nhóm cựu học sinh trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên tại Úc Châu sẽ tổ chức Họp mặt Tất Niên tại:
 
Địa điểm:
53 Townview Rd. ,Mt. Pritchard 2170
Lúc:
12 giờ trưa
Ngày:
Chúa Nhật 18/12/2011
 
Trân trọng xin mời tất cả các CHS HD, đồng hương Sóc Trăng thân hửu cùng gia đ́nh đến tham dự.

Để tiện việc tổ chức mong quư vị  liên lạc qua các số điện thoại sau:

-Lâm Hảo Khôi (60-67):
9753 4927
-Trịnh Ngọc Thủy (71-78):
0409 129 434 hoặc 9786 5471
-Trương Giám Nam (60-67):
0411 740 515
-Huỳnh Tứ Chi (66-73):
0430 132 858

Về lại mục lục của trang Thông Báo
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved