www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Trân trọng kính giới thiệu tập thơ:

“NGƯỜI NHƯ LÁ BIẾC”

Xin vui ḷng liên lạc theo địa chỉ:

Lâm Hảo Khôi
53 Townview Rd
Mt. Pritchard, NSW 2170
Australia

Email:
lambonsai2005@yahoo.com.au

Về lại mục lục của trang Thông Báo
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved