www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

     Thưa các anh chị các bạn,
     Người Việt trên khắp thế giới đang đau buồn công phẩn trước tin qua đời của anh
Trương văn Sương. Chúng ta thật hănh diện được một người anh đồng môn đă làm rạng danh học tṛ Hoàng Diệu. Trong tinh thần tương ái của Hội Cựu Học Sinh Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên, chúng tôi kêu gọi mọi người tiếp tay, giúp đỡ gia đ́nh anh Sương qua cảnh đau buồn, khốn khó hiện tại.

     Chi phiếu xin gửi về chị thủ quỹ Bạch Tuyết như sau:

     Cathy Phan
     90 Valley Falls Place
     Folsom, CA 95630


     Thành thật cám ơn sự ủng hộ của tất cả cựu học sinh Hoàng Diệu.

San Jose, ngày 13 tháng 9 năm 2011
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên, Bắc California

 

Danh Sách đóng góp

Những tài khoản sau đây đang được gởi đến cho chị Cathy Phan

Họ & Tên

Số Tiền

Hội Ái Hữu Trung Học Hoàng Diệu - Bắc Cali

$100.00

Gia đ́nh Thái Thị Ngọc Liêng (HD 57-64)

$50.00

Gia đ́nh Cô Nguyễn Vĩnh Trường (HD 60-67)

$50.00

Gia đ́nh Trần Thu Hương (HD 68-75)

$100.00

Gia đ́nh Phạm Hùng Kiệt (HD 68-75)

$100.00

Gia đ́nh Nguyễn Trọng Nghĩa (HD 64-71)

$100.00

Gia đ́nh Phan Bạch Tuyết (HD 67-74)

$100.00

Gia đ́nh Quách Lệ Toàn (HD 68-75)

$100.00

Gia đ́nh Cô Liễu Minh Trân

$50.00

Gia đ́nh Trịnh Như Bằng (HD 68-75)

$50.00

Gia đ́nh Tất Xuân (HD 60-67)

$50.00

Gia đ́nh Lâm Ngọc Tuấn - Trần Ngọc Mai

$50.00

Tổng kết số tiền tính đến ngày 26-09-2011

$900.00

  Sau đây là Biên Nhận gởi tiền vào ngày 26 tháng 9 năm 2011Về lại mục lục của trang Thông Báo
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved