www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details


Blog này của nhóm Hồn Trẻ 20 thành lập từ những năm đầu thập niên 60 dưới mái trường Hoàng Diệu:

1 - ngọc Đức  (Hawaii - Mỹ)
2 - Đỗ thị minh Giang  (Hồng Diễm - Mỹ)
3 - Đặng phước Đức  (Thương tử Tâm - Mỹ)
4 - thừa Nghiệp  (Úc)
5 - Lâm hảo Khôi  (Úc)


Hiện blog này do nhà báo - nhà thơ Nguyên Nghĩa (Toronto) thành viên của nhóm Hồn Trẻ 20 chăm sóc.

ới
đây link của Thi Ca HỒN TRẺ 20

http://hontre20.blogspot.com

Về lại mục lục của trang Thông Báo
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved