www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

YU

Để vinh danh cc liệt nữ miền Nam VN đ khng
bỏ rơi chồng con sau thng đen 1975

Yu lắm v Anh chẳng yếu hn,
Yu người ngục thất tối đm đen.
Yu khng phản bội trong cay đắng,
Yu quyết chờ nhau dưới ngọn đn.
Yu nức nở phng khng lẻ bng,
Yu đin cuồng gối chiếc teng beng.
Yu mong đợi tự do mau đến,
Yu ước ngy về rộn trống khn.

N.N.T.
HD 68-75

NI

Để khc thay cho ni rừng Cao Nguyn Trung phần VN
đang bị hủy diệt v đại họa Trung Cộng

Ni biết dn ta chẳng thấp hn,
Ni buồn vận nước vẫn cn đen.
Ni mong đất tổ thi tăm tối,
Ni khc non sng vắng nh đn.
Ni ước lửa thing hn đổ vỡ,
Ni đau qu Mẹ rch teng beng.
Ni yu đồng la xanh nương rẫy,
Ni nhớ Cao Nguyn vẳng điệu khn.

N.N.T.
HD 68-75

ĐỪNG!

Ni thay cho tiếng th thầm của cc vong hồn Việt Nam
đ bị chết thảm dưới lng Đại dương v trong ngục t CS

Đừng sống chung loi th thấp hn,
Đừng chờ chng đạp xuống bn đen.
Đừng bung thả, thắp ln hy vọng,
Đừng lỡ tay lm tắt ngọn đn.
Đừng chn nản quay lưng lặng lẽ,
Đừng bn tn nhm họp rm beng.
Đừng lm mất ni sng qu Mẹ,
Đừng để Cao Nguyn tắt tiếng khn.

N.N.T.
HD 68-75

BUỒN

Để thay tiếng khc nghẹn ngo cho qu hương
VN vẫn cn qu nhiều khổ đau

Buồn thấy dn Nam nỡ yếu hn,
Buồn nhn nước Việt vẫn mu đen.
Buồn thương đất Mẹ đầy nhiễm,
Buồn khc qu Cha thiếu nh đn.
Buồn cch trở người yu lẻ bng,
Buồn chia la bạn hữu rm beng.
Buồn mong tổ quốc tan my xm,
Buồn tiếc Ty Nguyn vắng tiếng khn.

N.N.T.
HD 68-75

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved