www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for detailsXuất Gi Tng Phu

Chun b h sơ phng vn
đi,
n trnh mau mn ci t L.O.I.*.
Trnh quan C
y khng ăn quo,
Bm cn em
đy vn chi.

Chn kiếp cu kinh may kiếm thy,
Ba đi g m tnh dm coi.
Nhn t khiếu ni xin
đon t,
Đi S r ru...
đ lc loi.

Nng gia hai la NJ

* L.O.I.: Letter of Introduction / Thơ gii thiu

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved