www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Xuân Lạnh

Chớ trách rằng mưu sự tại nhân,
Cũng do Thiên định lỡ mùa xuân.
Cuồng phong băo tố vùi duyên ,
Thác gịng đời xóa dấu chân.

Tuổi tác bồng bềnh làn tóc trắng,
Thời gian cuốn hút tuổi thanh tân.
Trăng soi lạnh lẽo đường khuya vắng,
Gợi nhớ t́nh như tuyết trắng ngần.

Hai lúa NJ (HD 68-75)
Đêm trăng lạnh miền Đông Bắc HK 1/31/15

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved