www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Xuân E Thẹn

Nắng hanh vàng em ngồi hong tóc nắng
Mái tóc thề nghiêng xoă bờ vai
Chiều nay bờ dậu nghiêng nghiêng nắng
kẽ trộm nh́n chút xuyến xao

Nắng hanh vàng bờ môi mộng đỏ
Mùa xuân sang bướm lượn trên cao
Đôi thắm nụ cười răng khễnh
Một chút duyên xin muốn làm quen

Bông mai vàng, nụ hồng e thẹn
T́nh đă trao chút thoáng ngại ngùng

Trịnh Ngọc Thủy (HD 71-78)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved