www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Vui Hội Ngộ

Bao năm xa cch tha hương,
Bao năm nhung nhớ mến thương bạn hiền.
Nhớ ngy xun trẻ hoa nin,
Nhớ hoi kỷ niệm m đềm tuổi thơ.

Bn ti, bn bạn mộng ,
Tc xanh ngy ấy, by giờ trắng phai.
Giờ đy tay lại nắm tay,
Mừng vui hội ngộ bỏ ngy cch xa.

Kể bao kỷ niệm đ qua,
Ghi bao hnh bng, lng ta nhớ đời.
Ngy xun d đ qua rồi,
Tnh thương cn mi bn người bạn thn.


Sc Trăng nửa đm 07/05/2008
T.T.K.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved