www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Vĩnh Biệt Thầy Phan

Đời: sinh, lo, bệnh, tử rồi quy,
Kiếp sống nhn gian nghĩa l g!
Gi bạn quay về nơi nước Cha,
Theo C bỏ lại ci sn si.

Qu nh t ngục lun hy vọng,
Đất khch lưu vong mi biệt ly.
Vĩnh biệt Thầy Phan khng gặp nữa,
Chẳng cn hạnh ngộ đất Hoa Kỳ...

CHNG CON CẬY NHỜ DANH CHA NHN TỪ
XIN CHO LINH HỒN THẦY PHAN ĐƯỢC LN CHỐN NGHỈ NGƠI
HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHA TRỜI SNG LNG VUI VẺ V CNG
AMEN...


Thach Nguyen NJ HD 68-75

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved