www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Viết Mi Chưa Xong

Ba mươi năm dệt bao nhiu thương nhớ
L thư tnh anh viết mi chưa xong
Vẫn giữ trong tim nhn dng hoi mong
T o trắng dưới tn cy phượng .


Hoa vương tc em dịu dng thiện mỹ
Đến với nhau tri kỷ chuỗi ngy xanh
Lng ao ước em lunbn anh
Chim liền cnh chung xy niềm hy vọng.


D trải qua nhiều phong ba bo tp
Trong tim anh vẫn cn chỗ cho em
Bao nhiu năm vẫn thắm thiết m đềm
Dấu kỷ niệm xa vời trong vng.


Xin đừng hỏi sao thơ anh lng mạn
V tnh mnh đong đầy bao nhnh sng
L thư tnh anh viết vẫn chưa xong
V em mi l người anh yu dấu.


minh giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved