www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Ước Vọng

Tôi gởi tặng anh một quả cam vàng
T́nh rất thơ và ư rất trong
Anh chắc hỏi cam nơi nào nhỉ?
Bố Hạ trồng hay của miền Nam

Tôi gởi tặng anh một quả mơ nồng
Trái tươm màu mật ngọt mênh mông
Anh đừng hỏi cội nguồn xuất xứ
Tôi sẽ cười, buồn chuyện có không…

(Anh đă biết quê hương từ ấy…
)
Lúa đỏ, chiều, tôi vẫn đợi mong
Mẹ bước đều trên từng luống rẩy
Cháy một thời tuổi trẻ muội mông

Tôi sẽ trồng, hỏi anh đoán phỏng?
(Những hàng cây che lấp trời hồng…
)

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Van, BC. Can – July 20, 2015 – 12H15’

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved