www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Tưởng Niệm Ngũ Hổ Tướng:
Trần Văn Hai, Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam,
Phạm Văn Phú, Nguyên Vỹ
Đại Đặng Vinh Đại Hồ Ngọc Cẩn

Ôi, nh́n lại Tết Mậu Thân ‘68,
Thấy miền Trung quá ư thê thảm
Vùng Huế, Thừa Thiên, lắm người lâm nạn
Chỉ trong vài hôm dưới gông cùm cộng sản
Hàng ngàn thường dân bị đưa ra luận án,
Hàng ngàn người bi cày đầu, bị xử bắn,
Chỉ họ tiền, nên đă trở thành tội-nhân của Đảng,
Chỉ tiền, họ đành cam mất mạng,
Bởi những tên nằm vùng, mượn uy Mặt Trận,
Cốt trả thù riêng, đă chẳng nề thủ đoạn!

Tiếc bấy giờ, những nguồn tin man, sét đánh,
Đă chẳng lọt vào tai toàn dân, cùng các hàng tướng lănh,
Nên ngay cả đến Tướng Minh,* cáo già, ma mánh,
Đến phút cuối vẫn c̣n hồ đồ, tin lời cộng sản,
Mở cửa Dinh đón kẻ thù như đón bạn,
được ngồi chung bàn, bắt tay, đàm phán!
Nên đă biến tháng 75 trở thành ngày quốc hận
Khiến những tướng trung can, nghĩa đăm
Từng dăi dầu, liệt oanh, ngoài chiến trận,
Quyết không chấp nhận lệnh đầu hàng,
Cũng không đành tay đi cộng sản,
Nên họ phải kết thúc cuộc đời, liều ḿnh tự vẩn,
Để khỏi thấy toàn dân rơi vào hố hầm thê lương đồ thán.
Khỏi thấy mọi người cố t́m phương, ra nước ngoài tị nạn!
Ôi, Ngũ Tướng: Hai, Hưng, Nam, Phú, Vỹ,
Các Ngài đă hy sinh để giữ tṛn tiết danh Kẻ ,
Đă hy sinh để đánh thức đồng minh người Mỹ
Rằng nước Việt không chỉ bọn Cao Kỳ liêm sỉ!
Gương các Ngài cùng với Vinh, Cẩn,
Không chỉ sống trong ḷng người Việt kiều tị-nạn.
sẽ sống muôn đời làm đuốc sáng,
Cho dân Việt Hải Ngoại nói riêng,
toàn quốc nói chung
Rằng: “Nước Việt Nam, tuy nhỏ, lắm Anh Hùng!”

Thụy Hoài Như (04062009)

*Tướng Dương Văn Minh

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved