www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Tưởng Niệm

Đêm qua xem một chuyện phim buồn,
Chợt nghĩ đến "" quá đỗi thương.
" Thị Chất", Khả Phong Tiết Hạnh,
goá nuôi con mấy đoạn trường.

Mỗi lần đặt bút vẽ cành hoa,
Đường kim mối chỉ phải mượt .
Thêm nữa cành cây hơi ẻo lả,
"" dặn nụ hoa chút đậm đà.


Ngày buồn cũng lặng lẽ trôi qua,
Giặc Cộng Nam cướp cửa nhà.
Vất vả dặm dài ra phương Bắc,
Nuôi con mặc sức yếu tuổi già.

Một hôm "Cô" ngủ giấc b́nh yên,
Xuôi tay buông bỏ mọi ưu phiền.
Ở cơi Vĩnh Hằng "Cô" có biết,
Nhớ thương "Cô" như nhớ Mẹ hiền.

Minh Ngọc (HD 58-61)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved