www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Tưởng Chng

T
ưởng như
     mây vn hoài trôi
Mang theo thương nh
     v nơi xa vi
Tưởng chng
     úa nh rơi
Nhum vàng sân vng
     bóng người hút xa

Tưởng như
     khúc nhc ngân nga
Vn vang âm hưởng
     t́nh ca thu nào
Hn nhiên
     trong gic chiêm bao
Môi em
m áp
     khát khao rng ngi
Tưởng yêu,
     tưởng nh lên ngôi
Bng em quay gót
     phai phôi hng h

Tưởng hoàng hôn
     nng đợi ch
Ơn em
     vai ta
          mng cui đời
Tưởng rng
     em đă yêu tôi
Nào hay
     t́nh nht
          chơi vơi
               ng ngàng

Thu-hương (HD 68-75)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved