www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Trúc Lâm Thiền Viện, Lâm Đồng

Đường về thiền viện xa xôi.
Đèo cao bóng , núi đồi bao la.
Chạnh ḷng khách tự phương xa.
Bồi hồi chân bước, đường hoa lối vào.
Trời xuân nắng ấm dạt dào.
Mai vàng rộ nở, ngạt ngào hương lam.
Thông reo vi vút trên ngàn.
Hồ gương soi bóng, sương tan chập chờn.
Tâm thấm nhuộm ư thiền.
Xin cho thân vượt nẻo phiền u .

Phạm

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved