www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Trở Về Cát Bụi

Để kính dâng Hương linh Cụ Phạm Tứ Hải

Ngàn thu vĩnh biệt lệ tuôn rơi,
Vệt sáng sao băng tắt cuối trời.
Giữ nước gương Cha con hănh diện,
Ǵn nhà bóng Mẹ cháu luôn noi.

Sông Trăng cuồn cuộn lời Người dạy,
Đất Sóc mênh mông ánh nắng soi.
Trúc mọc cao nhờ ơn Phụ Mẫu,
Tre tàn cát bụi phủ che đời.

N. N. THẠCH HD 68-75

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved