www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Trật Tự Nhơn Gian

Thơ tếu đn Xun con D

Gần ba thập kỉ chẳng đua đi,
Cuộc sống qu người qu lẻ loi.
Ta chẳng l gi m trống bỏi,
D đu phải trẻ thch bi chi.

Thanh xun nay mất mong tm thấy,
Tuổi hạc dần tri nhớ lại coi.
Mọi thứ gian trần đều c cặp,
Chớ nn đổi trật tự mun loi.

NNT (HD 68-75)
Để knh tặng một Cụ gi người HK gốc Mt tm b
cn phải vất vả cực nhọc đang "tị nạn tnh cảm" bn VN.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved