www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Trăng Sáng Đời Ta Sáng Bởi Hoa Tươi

Gởi Phan Thị Tươi

Trong sách có người trong ta có em
Đêm trăng nào đem trao đổi con tim
Em theo gió bên hàng liễu thắm
Mắt thánh hiền thử thách lửa trinh nguyên

Chiếc cầu cong mang tâm hồn bé nhỏ
Đi một ṿng khảo sát bước tương lai
Em Giáng Kiều, lỡ lầm yêu ta đó
Để bàn tay hư cấu một bàn tay


Trăng gối đầu như ta gối tóc
Như bút nghiên dan díu mộng trường thi
Như ước vọng ḥa vai đời hiện thực?
Một hôm nào ta gởi áo vu qui…


T́nh rất đẹp thuở gối chăn trang giấy
T́nh rất thơ thuở viết vội tên người
Đem tâm ư của khuôn vàng thước ngọc
Trăng sáng đời ta sáng bởi hoa tươi


Mây đêm nay, mây cắn gió quên trôi
Ngọn đèn trăng bỗng cháy rực bên trời…


Lâm Hảo Dũng
(PTT)
June 9, 2014 – 9H00 am

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved