www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Trang Sách Đẹp Đơm Vạn Lời Châu Ngọc

một người tên gọi Nguyệt Nga
Đi qua phố giữa trưa nắng chiếu
Hồn lay động áng thơ buồn Đồ Chiểu
Bến Tre gần hay Bến Tre xa

Đem văn chương đi buôn dạo quanh đời
Đem một ngày sum họp bẻ làm đôi
Đem mái tóc chải buồn gương cổ điển
Gió không về nên mây cũng quên trôi

Hăy đốt ḷng khơi lửa cháy không thôi
Trang sách đẹp đơm vạn lời châu ngọc
khi ấy Lục Vân Tiên ngồi khóc
Bên ngọn đènnhân, nghĩasáng màu tươi

Bánh xe đời đạo chở niềm vui
C̣n nghiêng ngă cuối đường phương Đông đó!

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Feb21-14- 7H2 pm

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved