www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Ti Thời Bng Xế

Như con khỉ nhớ rừng ngồi b gối
Mắt u hoi theo di đm my tri
Đu du dại, nhản rừng, chim ro gọi
Đổi thay ma cho l mọc xanh tươi

Con khỉ ấy l ti thời bng xế
Mộng qu nh như sắc tộc Hmong
Buồn kinh khiếp trong ngi mồ dưỡng lo
Bước chn cm trn những chiếc xe lăn

Thnh phố c g qut đường thơ thẩn
Đứng trng ti ho hắt tựa que tăm
G cũng đến từ phương xa no đ
Nhưng hồn nhin như gi thổi sn trường

i ci đng phương hồn ẩm mục
Cứ thm yu ng hẹp cnh đồng qu
Cứ nhớ mi một mảng trời xa lắc
C dng sng ro gọi buổi quay về

Lm Hảo Dũng

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved