www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Tnh Thu

Họa vận Đường Thi thi sĩ Nhất Hng DC

Cần chi đến những chốn xa vời,
Nhẹ bước quanh vườn ngập nắng soi.
Mắt vẫn tinh tường chưa sợ... đất,
Tc cn chửa bạc nặng ơn Trời.
Năm canh mất ngủ nn yu nhạc,
Su b thm thiền vẫn thch... bơi.
Vợ mi bn... ta tnh cứ đẹp,
Mặc cho thế sự đảo đin đời...

Nng gia 2 la NJ
Thu lưu vong năm 2018

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved