www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Tnh Qu

Ta c tưởng nơi
đy đt tm,
M ng
đu đt tm thnh qu.
Nơi
ăn, chn đ hu,
Nhưng sao lng vn nh v Vit nam.
Bi nơi
đ khi lam chiu ta,
Trn thn lng mi r
đường đ.
Đi đu xa cũng nh v,
Vit Nam yu du Tnh Qu mun
đi.

Nhớ thương lắm những lời ru Mẹ,
Rt vo hồn con sẽ khắc ghi.
Dầu cho ngăn cch phn ly,
Con lun nhớ mi những g Mẹ khuyn.
Từ lc rời xa miền qu ấy,
Cho đến nay đ mấy chục Đng.
Qu người d đ thnh cng,
Hướng về Cố Quốc trng mong ngy về.

Nơi đất khch hề thực phẩm,
Vẫn thm hương vị đậm... ngy xưa.
Quy quần cơm tối trời mưa.
C r kho tộ, canh chua c ko.
Đm trừ tịch qu ngho năm đ,
Rất đơn gắn b tnh thương.
Nay đnh biền biệt cố hương,
Ba mươi năm vẫn vấn vương tm hồn.

Xem pho hoa, bồn chồn trong dạ,
Thương qu nh bị họa Cộng n.
Từ ngy giặc Bắc trn v,
Dn chủ biến mất, Tự Do tiu tng.
Qu Cha vẫn mun trng cch biệt,
Đất Mẹ thương tha thiết di lu.
Tnh Qu giữ đến ngn sau,
Mặc cho thế sự bể du tang điền.

NNT (HD 68-75) and Family
New Year Day 2015

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved