www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

T́nh Hội Ngộ

Bao năm thầm hẹn với ḷng,
Ơn Thầy nghĩa Bạn trọn đời thủy chung
Hôm nay trong phút tương phùng
Nghẹn ngào cảm xúc vui mừng thân thương

Mai này về lại quê hương
Hành trang trỉu nặng t́nh thương đong đầy
Dẩu cho sóng gió bủa vây
Vẫn mong c̣n một ngày gặp nhau.

Khên Trịnh
(Cựu Giáo Trung Hoc Hoàng Diệu)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved