www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Tnh Gi Thế Kỷ 21

Thay cho lời chc mừng phu nhơn của
anh cả Lm Ti Thạnh đ hết bịnh
.

Cng nhn tuổi mộng bay xa,
L khi chợt thấy tuổi gi đến mau.
Từng thề yu mi di lu,
Yu nhau đến thuở bạc đầu răng long.

Yu nhau cho vẹn chữ tng,
Đồng tm hiệp lực một lng khắc ghi.
Yu nhau lc tuổi đương th,
Cng nhau snh bước s g gian trun.

Bảy lăm ngy ấy ma xun,
Tan hng liệng sng vẫn gần với nhau.
D cho t ngục nơi đu,
Phu th nghĩa nặng tm hầu quạt anh.

Ngy đi mi tc cn xanh,
Trở về đầu bạc đất lnh đến đy.
D cho chn yếu run tay,
Vẫn lun khắng kht sum vầy sớm hm.

Hai La NJ HD 68-75

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved