www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Tiếng... Gọi Đàn

Họa vận bài Đường Thi "Than ôi, Bọn lông!" của Thụy Hoài Như NY

Chống chết hàng c̣n khó cả hai,
Tuyệt đường ĺa xứ sống bên ngoài.
Xa quê nuối tiếc vương thương nhớ,
Bỏ xứ làm ăn vẫn phát tài.

Trốn chạy cầu may hướng tiến,
Quay về vướng phúc bất trùng lai.
Mong t́m tổ ấm* làm sao thấy,
Cục tác đau ḷng ngồi " tay".

Hai Lúa NJ
Tháng tám 2014

*"Tung cánh chim t́m về TỔ ẤM" lời ca trong bản nhạc lừng danh
TIẾNG CHIM GỌI ĐÀN của Hoàng Giác đă được dùng để bắt đầu chương tŕnh
PHÁT THANH CHIÊU HỒI của Đài Phát Thanh Sài G̣n VNCH trước 30 tháng 1975

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved