www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Thương Ln Tc My

V con tc Mẹ đổi mu rồi,
Bố ghẹo B đi nhuộm lẹ thi.
Bỏ xứ m thầm buồn thổn thức,
Nhớ qu cất tiếng ht ru hời.

Hy sinh thng đến khng than thở,
Cực nhọc ngy qua chẳng sợ hi.*
Dẫu vẫn cn xanh hay ngả bạc,
Vẫn thương ln tc xỏa ngang trời.

Hai la New Jersey HD 68-75
Thanksgiving 2013


Viết thay cho cc con để thương tặng thm 2 la
*Mi hi của ha chất Acetol m thm 2 manicurist đ v đang
ht thở... hai chục năm rồi

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved