www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Thương Em
*****
Thương em từ thuở ban đầu
Nhớ em từ thuở vương mầu mắt nâu
T́nh anh ngày một thâm sâu
T́nh vương ánh mắt âu sầu nhớ nhung.
Thương em sầu nhớ mông lung
T́nh anh mối t́nh chung trao nàng.
Từng cơn giá lạnh chiều hoang
Anh ngồi thương nhớ mênh mang bóng h́nh.
Thương em trọn mối chung t́nh
Nguyện cùng mây nước t́nh ḿnh không phai
Thương em thức trọn canh dài
Nhớ em, xa cách vẫn hoài nhớ thương
Giờ đây cách trở ngàn phương
Nhớ em trăm nhớ ngàn thương ngậm ngùi...

Thanh Hoàng (HD 69-76)
2013

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved