www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Thu Vấn Vương,

Nắng thu vàng óng
Lửng sợi trời
Chiếc bay lơi lả
Làn gió đùa chơi vơi
 
D́u nhau chiều thu nào
Tim rộn ràng xôn xao
Cửa tâm hồn mở
Mảnh t́nh hồng vội trao
 
Giờ công viên lặng lẽ
phai màu nhẹ rơi
Bờ mi rung ḍng lệ
Lời hẹn xưa xa vời
 
Tay nâng niu kỷ niệm
Mộng ngày thơ êm dềm
Chia xa chiều hoang tím
Chờ ai đêm từng đêm
 
Giọt sương thu lóng lánh
Điểm trang hoa tầm xuân
Tăang bên vuờn hạnh
Chào b́nh minh chuông ngân
 
Mây giăng buồn man mác
Bàng bạc phủ tâm
Hạt mưa thu dào dạt
Nồng nàn ướt tờ thư

18-11-10
Đỗ thị Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved