www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for detailsThủ Tục Đầu Tin!

Cho hai chc "bc" hng cn
đi,
Gia chn qu nh phn l loi.
H chiếu km "
đ" cn kh d,
Thng hnh kp "Tng" vn li chi.


Qu mng tay lo r chng thy,
Th tc "
đu tin" mc ra coi!
Cn b nhanh tay tin b ti,
Cm
ơn kha khch xp cng loi.

Nng gia hai la NJ

Da theo cu chuyn mt anh vt ku
kp t 20 bc (US dollar/slang) trong passport lc rt ra trnh lm rt ng Tng Hamilton (TT HK in trong $20 bill) trong ti qun. Anh cn airport c xoay xoay passport. Anh vt ku chi th: "m kiếp b đm mm 20 bc cn lm kh d.". V nhc coi chng tin rt trong ti anh mi biết l... qun th tc "đu tin".

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved