www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Thu Hạnh Phc

Heo may nhẹ thổi đn thu sang,
Khẽ lướt đong đưa nhnh cc vng.
Hạnh phc đang m người dng ngọc,
Vui mừng chẳng lỡ chuyến đ ngang.

Nng yu đắm đuối như nai kht,
G ht đin cuồng tựa th hoang.
Ngắm giọt mưa tun trong ng vắng,
Bn nhau mi dệt mộng thnh thang.

Hai La NJ (HD 68-75)
Vo thu năm 2014

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved