www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Thoáng Thu Sầu
****
Mưa se lạnh, khép hồn thu trước ngỏ
Đời lạnh lùng buông rèm phủ chờ mong
T́nh chợt phai theo nước chảy xuôi ḍng
Thu nhẹ bước, chiếm hồn người thi
****
Thu chợt đến cho đời thêm dạn
nụ t́nh thổn thức ước hương say
Để mây ngàn quyện gió thoảng xa bay
Màu nắng nhạt ôm hồn thơ ấm lại...
****
Sương thấm lạnh như chiều thu ngây dại
T́nh chợt buồn gieo vạn nẻo chờ mong
Gió ngàn bay, cho đời rẽ đôi ḍng
Thương nhớ chỉ buồn chiều nhạt nắng...

Thanh Hoàng 23/10/2015

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved