www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Thơ Viết Đêm Giao Thừa

Rượu chẳng ai mời sao cạn chén
Nên buồn ta vẩn cứ đầy ly
Muốn say cho biết đời sâu thẳm
Hay chỉ bao la những vũng lầy

Ta biết mời ai cùng nhắp cạn
Một ly tống biệt đêm giao thừa
Uống chung một nổi đời dâu bể
Sân trước êm đềm một trận mưa

Đêm nay rượu chẳng ai làm khách
Ly đầy ly cạn của riêng ta
Mấy mươi năm lẽ đi xa xứ
Không nhớ người sao chỉ nhớ nhà

Ḿnh ta rượu biết ai làm bạn
Tiếc những năm xưa đế chẳng c̣n
Một mâm mười mấy thằng hăm mấy
Đâu dể quên cốc rượu ngon

Đêm nay uống cạn đời ly khách
Rượu chắc say rồi ta chắc chưa
Dằn ly mới biết đêm vừa sáng
Sau lưng tiếng gọi giao thừa

Lâm hảo Khôi
(Đêm giao thừa 2008)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved