www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Thơ Trn Đồi Mưa

Lm thơ trn đồi mưa
Đn ngựa h vang trời
Mai vng vừa nở hết
Tết đợi người về chơi.

*
Thơ rơi bn tay nhỏ
Em đầu ng ma xun
Lng ta hề! lộng gi
Nn thơ đề thậm thm.
*
Thơ xanh trn trn l
Hng đn bướm bay qua
Đất trời kia v ng
Nn tm lượng hải h.
*
Thơ reo từng hạt la
Mi bn đất qu hương
Chiều giăng chiều my lụa
Mềm mượt cả cội nguồn.
*
Em bốn ma hương sắc
Trn đồi ni hoa vng
Nghe thơm từng chn tc
Nn thơ rt ngt ngn.

L Thừa Nghiệp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved