www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Theo Dấu Thời Gian

Ngày xưa hai đứa vừa đôi chín
T́nh chớm vào yêu mộng lứa đôi
Tan tác mùa Xuân thời loạn lạc
Đường đời ngăn cách lệ chia phôi.

Ṃn mỏi mong chờ một lá thư
Nỗi niềm đơn lạnh suốt canh dư
Bóng người biển biệt chân trời thẫm
Hiu quạnh tư duy nỗi tạ từ.

T́nh sử ngày xưa trả lại chàng
Em vui áo gấm chuyến đ̣ ngang
Ḍng đời trôi dạt sang trang mới
Kỷ niệm vùi chôn chuyện thế gian.

Ủ mộng đêm trường phai nhớ thương
Cuối đời bóng xế sợi tơ vương
T́nh cờ đất khách tương tri ngộ
Trở giấc tâm t́nh nhạt khói sương.

4-2016
ĐT Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved