www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Thng Tư Nhn Thấy

Rồi gi đng kia thổi lại rừng
Bn đường tha thướt những hng phong
Con chim no ht trong ma nắng
ể thấy buồn ti rất chập chng


Ti c ngờ đu biệt cố hương
Ngy bn tiếng my chạy khng ngừng
Ngỡ qun tuổi nhỏ con diều giấy
Bay tt m khơi mấy chục name


Lc đc trong hồn ti c đủ
Hoa ma chinh chiến lẫn hoa thơ
Cn hoa trn những mồ v chủ
ho bao giờ một thng tư


Ti sống bng quơ ngọn cỏ hn
Niềm đau vừa đủ để ti đin
Mỗi khi cy l cười tươi thắm
L rễ tan nh đụng nt tim


Lm Hảo Dũng

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved