www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Tháng Tám Qua Làng Hành Quân

hôm nay trở lại đường xưa
cũng trời tháng tám, cũng mưa lầy đường
cũng tràm thoang thoảng mùi hương
cũng ta lính phong sương thuở nào
khác chăng:
tan tác chiến bào
súng gươm găy nát ngày đao binh tàn
khác chăng:
ta lính tan hàng
chân phát văng ngang làng quê em
ḍng sông con nước trôi êm
mưa rơi vỡ bóng nát tim người

gió đùa dạt ngọn u
con chim lẻ bạn u sầu trốn mưa

hôm nay trở lại đường xưa
vẫn con đường lầy mưa năm nào
vẫn em tấm áo bạc màu
khác chăng:
mắt ngọc đọng sầu tháng năm
khác chăng:
nước mắt doanh tṛng
khóc ta c̣n biết không ngày về?

mưa đầm đ́a, mưa thê
nh́n nhau thôi cũng vỗ về thương đau

buồn em tím một trời ngâu
ta đau bật máu nỗi sầu bại binh

* khi ngang qua Khu Trù Mật 1976

Phan Trường Ân

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved