www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Tấm Chân T́nh

Đôi vần thơ tấm chân t́nh
Vờn bay lối mộng ôm h́nh bóng ai

Từ em xa vắng trang đài
Cho hồn ngơ ngẩn tóc dài hoang sơ
Ngắm vầng mây trắng bơ vơ
Đời trôi theo nỗi đợi chờ tháng năm
Người yêu dấu chốn xa xăm
Bướm hờn hương sắc lặng thầm nhuỵ rơi
Gió ru âm điệu chơi vơi
Hoa vàng nghiêng cánh góc trời tiễn đưa
Ta về thăm bến sông xưa
Hàng cau vẫy gọi, rặng dừa lao xao
Nắng vương ửng má hồng đào
Bềnh bồng sóng nước dạt dào ước mong
Nắm tay trao giấc mộng ḷng
Chuyền hơi thở ấm giữa ṿng dịu êm

12-5-15

Đt Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved