www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

T o Em Xưa

Tuy cch biệt vẫn thương t o trắng,
Thng (1975) no vương vấn giọt chu sa!
Khc chia ly nha nh mắt mặn m,
Cn đu nữa sn trường cng tắm nắng
Ta vẫn nhớ con đường xưa im ắng,
Giờ mnh em vẫn nhẹ bước đơn ci.

Xa qu ngho ta nhớ mi em thi,
Hồn cm nn thương về nng o trắng.


C những buổi thả hồn về xm vắng,
Lng mng tm lại dấu cố nhn.

Trt lưu vong tri giạt kiếp phong trần,
Lun nhớ mi tnh ban trong trắng.
Hơn nửa kiếp người m buồn canh cnh,
Tuổi xun qua phải tập sống cảnh gi,
Lng bng khung ngm'Dạ Khc Chiều T
Cho vơi bớt nhớ thương t o trắng

Hai La Ba Rinh HD 68-75

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved