www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Sương Khói Tây Nguyên

Đêm qua không ng ta ngi hát
Bên cc men nng chếnh choáng say
Đêm qua mt sao lc
Bun thu tri xanh
đụng đến mây

Bng nh ngày xưa
Dakto
Núi rng thăm thm bóng trăng
đưa
Ta gi bc quân ngàn trái phá
Dakseang chào
đón H Lào chưa?

Lũ gic cung vây căn c Năm
Nhy làm rng tiếng danh thơm
Máu thù chy ngp bao con sui
Cun mng xâm lăng tn gia ḍng

Sương khói tây nguyên
đă mt
Trong hn ta vn th khôn nguôi
Pleiku em su thôi nhé!
Hăy
đợi ta v đốt la vui

Thương bóng cao su tri L Minh
Nhng
đêm ch sáng đợi di quân
Kampuchea vi Tonlésap
Sao lũ ma rng mt bit tăm?

mt ḍng sông phi Dakbla
Nước trôi chiu ngược cát vàng pha
Nghe gái Thượng mơ màng hát
Bên tiếng
đàn T’rưng xa vng xa

Thèm tách phê phin Darlac
Sáng
đồi trông dáng đẹp Fulro
Ḷng mong
đánh đui quân phương Bc
Để cái buôn làng t do

Ta biết riêng ta hn chiến trường
B́nh Khê ngày gi nh Quang Trung
Cho ta viết li trang bi s
Đă rt bên l cuc bán buôn

Đêm qua không ng ta cm súng
Mun bn vang tri
Đông đến Tây
Mun thy c bay trên c tháp
Mun ai c̣n ng dy
đi ngay

Lâm Hảo Dũng

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved