www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Qun Chết Tit

Nhấn chm n xuống biển, tu đỏ
m binh, một co chồn
By sẽ chết di v chẳng mồ chn
tu đỏ, bầy qun di bọ.
*
Ta sẽ đứng gom my v bảo tố
Chất cuồng phong thnh kh ngt ngn
By sẽ biết thế no l phẫn nộ
Của đất trời ho kh phương Nam.
*
By sẽ chết như mun lần đ chết
Mu cn tanh bờ bi Bạch Đằng Giang
By sẽ bại như mun lần đ bại
Ngựa cn rền, lệ cn đẫm Ải Nam Quan.
*
Đất phương Nam v biển phương Nam
Trời đ định v người đ biết
Cớ g xm phạm, qun chết tiệt
Đất khng dung v trời sẽ khng tha.


*Melbourne, 09/05/2014
L Thừa Nghiệp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved