www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Quán bên sông chiều Mau

Gửi

Xưa kiếm khách giang hồ bốn biển
Đi săn vàng.
T́m chốn trọ qua đêm
Ta ghé quán chiều em chốc lát
Xuồng ghe chờ lại sông nước lênh đênh

Quán em tràm đước vừa khô vỏ
Nhựa mới c̣n tươm vết chém nghiêng
Em đau củi ướt đời chưa ráo
Gió thúc ngày đi sóng gập ghềnh

Khói xám ngắt. Ngợp chiều âm phủ
Bày hàng nhen nhúm một chai buồn
Chén rượu mời ta ma quỉ giục
Mái phên che xụp xuống rất hồn

Ta chất lên em nỗi buồn ngựa
Em chất lên ta một xác Kiều
Ta gom hết lên ghe chờ biển lặng
Đánh ván bài với bọn yêu tinh

Ghe ta sợ ch́m đời em mục
Nước đầy chưa rưới rượu đốt chia tay
Rượu sẽ cháy tan tành nhan sắc
Khóc ngọt ngào bên chén rượu người say.

Lâm Hảo Khôi

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved